265/CV-VP
Chi tiết văn bản
265/CV-VP
V/v cử công chức tham gia Đoàn kiểm tra CCHC và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)
Ngày ban hành 22/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành VP UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 265 v_signed.pdf
 Trở về trang trước