Chi tiết văn bản
54/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023
Ngày ban hành 24/03/2023 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm 54 kh.pdf
 Trở về trang trước