Chi tiết văn bản
203/NQ-HĐND
NQ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường Mầm non xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ
Ngày ban hành 26/04/2022 Hiệu lực văn bản
Người ký Trần Quốc Toản
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm 203NQ05062022084303.signed.pdf
 Trở về trang trước