225/CV-VP
Chi tiết văn bản
225/CV-VP
v/v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 06/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành VP UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 225_signed.pdf
 Trở về trang trước