110/QĐ-VP
Chi tiết văn bản
110/QĐ-VP
v/v phân công nhiệm vụ kiêm nhiệm đối với ông Vũ Bá Lương phòng thủ tục kiểm soát về làm tại phận tổng hợp trung tâm hành chính công tỉnh
Ngày ban hành 06/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành VP UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 110_signed.pdf
 Trở về trang trước