231/CV-VP
Chi tiết văn bản
231/CV-VP
v/v báo cáo công tác phòng chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV
Ngày ban hành 08/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành VP UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 231_signed.pdf
 Trở về trang trước