226/CV-VP
Chi tiết văn bản
226/CV-VP
v/v đăng ký sáng kiến giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2019
Ngày ban hành 06/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành VP UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 226_signed.pdf
 Trở về trang trước