164/CV-VP
Chi tiết văn bản
164/CV-VP
v/v tham dự Đoàn xúc tiến đầu tư thương mại tại Hàn Quốc
Ngày ban hành 28/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành VP UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 164_signed.pdf
 Trở về trang trước