1921/CV-VP
Chi tiết văn bản
1921/CV-VP
v/v thực hiệm kiến nghị kiểm toán và kiến nghị thanh tra
Ngày ban hành 30/07/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành VP UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1921_signed.pdf
 Trở về trang trước