Chi tiết văn bản
2380/QĐ-UBND
v/v quyết định khen thưởng Trường cao đẳng cơ diện và thuỷ lợi
Ngày ban hành 13/11/2023 Hiệu lực văn bản
Người ký Trần Quốc Văn
Chức vụ Chủ tịch tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2380 qd.pdf
 Trở về trang trước