Chi tiết văn bản
366/NQ-HĐND
Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023
Ngày ban hành 06/07/2023 Hiệu lực văn bản
Người ký Trần Quốc Toản
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm NQ 366.pdf
 Trở về trang trước