221/CV-VP
Chi tiết văn bản
221/CV-VP
v/v báo cáo thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh
Ngày ban hành 06/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành VP UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm K221.pdf 221_signed.pdf
 Trở về trang trước