Chi tiết văn bản
05/2023/QĐ-UBND
v/v quyết định bãi bỏ Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 31/7 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất (k) làm căn cứ thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất ở cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở: Công nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải đất ở) cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hưng yên
Ngày ban hành 17/03/2023 Hiệu lực văn bản
Người ký Trần Quốc Văn
Chức vụ Chủ tịch tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 05 qd.pdf
 Trở về trang trước