Chi tiết văn bản
2367/QĐ-UBND
V/v quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành 09/11/2023 Hiệu lực văn bản
Người ký Trần Quốc Văn
Chức vụ Chủ tịch tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2367 qd.pdf
 Trở về trang trước