Chi tiết văn bản
216/NQ-HĐND
Nghị quyết tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022
Ngày ban hành 07/07/2022 Hiệu lực văn bản
Người ký Trần Quốc Toản
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm 216NQ07212022082053.signed.pdf
 Trở về trang trước