261/CV-VP
Chi tiết văn bản
261/CV-VP
v/v góp ý dự thảo quyết định của UBND tỉnh về sáp nhập các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành
Ngày ban hành 20/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành VP UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 261_signed.pdf
 Trở về trang trước