136/QĐ-VP
Chi tiết văn bản
136/QĐ-VP
V/v bổ nhiệm trưởng phòng khoa giáo văn xã bà Vũ Thị Phương
Ngày ban hành 30/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành VP UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 136.pdf
 Trở về trang trước