111/QĐ-VP
Chi tiết văn bản
111/QĐ-VP
v/v phân công nhiệm vụ lao động hợp đồng theo nghị định 68/2000/NĐ-CP của chính phủ bà Nguyễn Thị Thu Hằng về nhận nhiệm vụ tại trung tâm phục vụ hành chính công
Ngày ban hành 06/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành VP UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 111_signed.pdf
 Trở về trang trước