263/CV-VP
Chi tiết văn bản
263/CV-VP
v/v báo cáo ban Dân nguyện về công tác công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2019
Ngày ban hành 21/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành VP UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 263_signed.pdf K 263.pdf
 Trở về trang trước