Chi tiết văn bản
07/2015/NQ-HĐND
Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015
Ngày ban hành 04/08/2015 Hiệu lực văn bản Hết hiệu lực từ ngày 31/12/2015
Người ký Nguyễn Văn Thông
Chức vụ
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phân loại Nghị Quyết
Tài liệu đính kèm NQ 07-HĐND.doc
 Trở về trang trước