271/CV-VP
Chi tiết văn bản
271/CV-VP
v/v đề xuất tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Ngày ban hành 23/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành VP UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 271_signed.pdf
 Trở về trang trước