262/CV-VP
Chi tiết văn bản
262/CV-VP
v/v giấy triệu tập công chức viên chức được cử ra làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công
Ngày ban hành 20/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành VP UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 262_signed.pdf
 Trở về trang trước