Chi tiết văn bản
211/2022/NQ-HĐND
NQ quy định một số chính sách về công tác dân số ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 07/07/2022 Hiệu lực văn bản
Người ký Trần Quốc Toản
Chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm 211NQ07212022102059.signed.pdf
 Trở về trang trước