Chi tiết văn bản
212/NQ-HĐND
Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2030
Ngày ban hành 07/07/2022 Hiệu lực văn bản
Người ký Trần Quốc Toản
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm 212NQ07212022075241.signed.pdf
 Trở về trang trước