218/CV-VP
Chi tiết văn bản
218/CV-VP
v/v báo cáo triển khai nhiệm vụ tại chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng những nhiễu ,gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Ngày ban hành 05/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành VP UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 218_signed.pdf GK218.pdf
 Trở về trang trước