Chi tiết văn bản
2365/QĐ-UBND
V/v quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài Chính
Ngày ban hành 09/11/2023 Hiệu lực văn bản
Người ký Trần Quốc Văn
Chức vụ Chủ tịch tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2365 qd.pdf
 Trở về trang trước