224/CV-VP
Chi tiết văn bản
224/CV-VP
v/v tham gia Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2019
Ngày ban hành 06/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành VP UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 224_signed.pdf
 Trở về trang trước