219/CV-VP
Chi tiết văn bản
219/CV-VP
v/v hoàn thiện hồ sơ xác định giá đất cụ thể cho công ty cổ phần phát triển thương mại Đức Thịnh
Ngày ban hành 05/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đỗ Cao Thành
Chức vụ
Cơ quan ban hành VP UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 219_signed.pdf
 Trở về trang trước