Chi tiết văn bản
733/QĐ-UBND
Kiện toàn Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Hưng Yên
Ngày ban hành 24/03/2023 Hiệu lực văn bản
Người ký Trần Quốc Văn
Chức vụ Chủ tịch tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 733 qd.pdf
 Trở về trang trước