Chi tiết văn bản
647/QĐ-UBND
V/v triển khai thực hiện Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn thi hành
Ngày ban hành 22/03/2023 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 647 cv.pdf
 Trở về trang trước