246/CV-VP
Chi tiết văn bản
246/CV-VP
v/v xin ý kiến góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh
Ngày ban hành 12/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành VP UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 246_signed.pdf
 Trở về trang trước