Chi tiết văn bản
730/QĐ-UBND
phê duyệt thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh
Ngày ban hành 24/03/2023 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 730 qd.pdf
 Trở về trang trước