135/QĐ-VP
Chi tiết văn bản
135/QĐ-VP
V/v bổ nhiệm trưởng phòng ngoại vụ bà Dương Thị Bích Huệ
Ngày ban hành 30/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành VP UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 135.pdf
 Trở về trang trước