277/CV-VP
Chi tiết văn bản
277/CV-VP
v/v góp ý dự thảo quyết định của UBND tỉnh về đổi tên trung tâm y tế các trạm y tế thuộc huyện Mỹ Hòa đổi tên thành phòng của Trung tâm y tế cấp huyện
Ngày ban hành 27/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành VP UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 277_signed.pdf
 Trở về trang trước