Chi tiết văn bản
16/NQ-HĐND
Về việc điều chỉnh giao biên chế công chức năm 2015 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Hưng Yên
Ngày ban hành 04/08/2015 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Thông
Chức vụ
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phân loại Nghị Quyết
Tài liệu đính kèm NQ 16-HĐND.doc
 Trở về trang trước