Chi tiết văn bản
729/QĐ-UBND
v/v Phê duyệt thành viên Ban Điều hành bảo vệ trẻ em tỉnh
Ngày ban hành 24/03/2023 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 729 qd.pdf
 Trở về trang trước