301/CV-VP
Chi tiết văn bản
301/CV-VP
v/v đề nghị điều chuyển 01 chuyên viên thuộc sở thông tin và truyền thông về làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Ngày ban hành 11/09/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành VP UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 301_signed.pdf
 Trở về trang trước