Chi tiết văn bản
732/QĐ-UBND
Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên tháng 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 24/03/2023 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 732 qd.pdf
 Trở về trang trước