272/CV-VP
Chi tiết văn bản
272/CV-VP
v/v tham gia ý kiến đối với dự thảo nghị định quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đăng ký hộ tịch trực tuyến
Ngày ban hành 23/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành VP UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 272_signed.pdf
 Trở về trang trước