Chi tiết văn bản
178/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa,di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày ban hành 23/11/2021 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hưng Yên
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm 178 khub.pdf
 Trở về trang trước