Chi tiết văn bản
11/2015/NQ-HĐND
Về việc ban hành tiêu chí phân loại dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C
Ngày ban hành 04/08/2015 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Thông
Chức vụ
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phân loại Nghị Quyết
Tài liệu đính kèm NQ 11-HĐND.doc
 Trở về trang trước