200/CV-VP
Chi tiết văn bản
200/CV-VP
v/v phối hợp quảng bá sản phẩm quê hương
Ngày ban hành 24/07/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đỗ Cao Thành
Chức vụ
Cơ quan ban hành VP UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 200_signed.pdf
 Trở về trang trước