0
545
Theo năm văn bản: Kế hoạch Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 545 văn bản  

91
Show details for Năm 2024Năm 2024
151
Show details for Năm 2023Năm 2023
165
Show details for Năm 2022Năm 2022
128
Hide details for Năm 2021Năm 2021
13
Show details for Tháng 12Tháng 12
11
Show details for Tháng 11Tháng 11
6
Show details for Tháng 10Tháng 10
13
Show details for Tháng 9Tháng 9
8
Show details for Tháng 8Tháng 8
13
Show details for Tháng 7Tháng 7
19
Show details for Tháng 6Tháng 6
20
Show details for Tháng 5Tháng 5
8
Hide details for Tháng 3Tháng 3
45/KH-UBND15/03/2021UBND tỉnhv/v kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân cấc cấp nhiệm kỳ 2021-2026 45 kh_signed.pdf
43/KH-UBND10/03/2021UBND tỉnhv/v kế hoạch thực hiện chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào công đồng tỉnh hưng yên giai đoạn 2021-2030 43 kh_signed.pdf
42/KH-UBND10/03/2021UBND tỉnhvv kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt I năm 2021 trên địa bàn tỉnh hưng yên (Hỏa tốc) 42 kh_signed.pdf
41/KH-UBND09/03/2021UBND tỉnhv/v kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 1957/QD-TTG của thủ tướng chính phủ phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện công ước ASEAN về phòng chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em 41 kh_signed.pdf
39/KH-UBND09/03/2021UBND tỉnhv/v kế hoạch thực hiện chương trình OCOP tỉnh hưng yên năm 2021 39 kh_signed.pdf
40/KH-UBND09/03/2021UBND tỉnhv/v kế hoạch đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh hưng yên năm 2021 40 kh_signed.pdf
38/KH-UBND05/03/2021UBND tỉnhv/v kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp tỉnh hưng yên năm 2021 38 kh_signed.pdf
37/KH-UBND03/03/2021UBND tỉnhv/v kế hoạch thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 37 kh_signed.pdf
8
Show details for Tháng 2Tháng 2
9
Show details for Tháng 1Tháng 1
4
Show details for Năm 2020Năm 2020
6
Show details for Năm 2019Năm 2019
545