0
519
Theo năm văn bản: Kế hoạch Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 519 văn bản  

65
Show details for Năm 2024Năm 2024
151
Show details for Năm 2023Năm 2023
165
Show details for Năm 2022Năm 2022
128
Hide details for Năm 2021Năm 2021
13
Show details for Tháng 12Tháng 12
11
Show details for Tháng 11Tháng 11
6
Show details for Tháng 10Tháng 10
13
Show details for Tháng 9Tháng 9
8
Show details for Tháng 8Tháng 8
13
Show details for Tháng 7Tháng 7
19
Show details for Tháng 6Tháng 6
20
Hide details for Tháng 5Tháng 5
81/KH-UBND31/05/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v kế hoạch tổ chức thực hiện "Tháng hành động phòng, chống ma tuý" năm 2021 81 kh.pdf
80/KH-UBND28/05/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch triển khai cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030 80 kh.pdf
79/KH-UBND28/05/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v Kế hoạch hoạt động Cụm Thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng năm 2021 79 kh.pdf
78/KH-UBND25/05/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v kế hoạch sơ kết đề án Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 78 kh.pdf
75/KH-UBND19/05/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v ban hành kế hoạch về phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hưng Yên trong tình hình mới 75 khub.pdf
77/KH-UBND19/05/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v phòng chống dịch covid-19 và phương án xử lý tình huống khi có ca mắc Covid-19 trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 77 kh.pdf
76/KH-UBND18/05/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 76 kh.pdf
75/KH-UBND15/05/2021Ủy ban nhân dân tỉnhKế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hưng Yên trong tình hình mới KH75.pdf
Phụ lục kèm KH75.pdf
74/KH-UBND13/05/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 (từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2021 74 kh.pdf
73/KH-UBND07/05/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v kế hoạch tổ chức phát động các phong trào thi đua chuyên đề, theo đợt năm 2021 73 kh.pdf
71/KH-UBND07/05/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v kế hoạch thực hiện đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành phạt tù: người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021 năm 2021 trên địa bàn Hưng Yên 71 kh.pdf
72/KH-UBND07/05/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v kế hoạch triển khai thực hiện đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 72 kh.pdf
70/KH-UBND05/05/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân năm 2021 trên địa bàn tỉnh 70 kh.pdf
69/KH-UBND05/05/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v kế hoạch thực hiện đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 69 kh.pdf
68/KH-UBND05/05/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v kế hoạch thực hiện đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022 năm 2021 trên địa bàn tỉnh 68 kh.pdf
67/KH-UBND05/05/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 67 kh.pdf
66/KH-UBND05/05/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v kế hoạch thực hiện đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số đia bàn trọng điểm về vi phạm pháp Luật giai đoạn 2016-2021 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 66 kh.pdf
65/KH-UBND05/05/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 65 kh.pdf