0
519
Theo năm văn bản: Kế hoạch Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 519 văn bản  

65
Show details for Năm 2024Năm 2024
151
Show details for Năm 2023Năm 2023
165
Show details for Năm 2022Năm 2022
128
Hide details for Năm 2021Năm 2021
13
Show details for Tháng 12Tháng 12
11
Show details for Tháng 11Tháng 11
6
Show details for Tháng 10Tháng 10
13
Show details for Tháng 9Tháng 9
8
Show details for Tháng 8Tháng 8
13
Show details for Tháng 7Tháng 7
19
Hide details for Tháng 6Tháng 6
101/KH-UBND30/06/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v kế hoạch thực hiện chương trình quốc giá hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lương sản phẩm, hàng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 101 khub.pdf
100/KH-UBND28/06/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động" Người việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021 -2015 trên địa bàn tỉnh Hưng Yện 100 kh.pdf
99/KH-UBND25/06/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v kế hoạch Mua thuốc methadone từ nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Hưng Yên giai đoạn năm 2022-2025 99 kh.pdf
98/KH-UBND23/06/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v kế hoạch thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính Phủ 98 kh.pdf
97/KH-UBND22/06/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v Kế hoạch triển khai thực hiện đề án " Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 97 kh.pdf
96/KH-UBND17/06/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 96 kh.pdf
93/KH-UBND16/06/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v kế hoạch tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tỉnh Hưng Yên năm 2021 93 kh.pdf
94/KH-UBND16/06/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v kế hoạch tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ năm 2021 tại Toà Tháp B khu căn hộ cảnh hồ Westbay Sky Residences Khu Đô thị Thương mại -Du lịch Văn Giang 94 kh.pdf
95/KH-UBND16/06/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v kế hoạch thực hiện Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2021 95 kh.pdf
92/KH-UBND15/06/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2021 92 kh.pdf
91/KH-UBND14/06/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 3, đợt 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 91 kh.pdf
89/KH-UBND11/06/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v tổ chức hội nghị truyền hình trực tiếp phát động đợt cao điểm kêu gọi Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hưng Yên 89 kh.pdf
88/KH-UBND10/06/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v kế hoạch tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2021 88 kh.pdf
87/KH-UBND08/06/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 10/CT- TTg, ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội lĩnh vực du lịch trong tình hình mới 87 kh.pdf
86/KH-UBND08/06/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v kế hoạch triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2021 86 kh.pdf
85/KH-UBND07/06/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch thực hiện chiến lược dân số Việt Nam tỉnh Hưng Yên đến năm 2030 85 kh.pdf
84/KH-UBND02/06/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v Kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên mần non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 1( 2021-2025) 84 kh.pdf
83/KH-UBND01/06/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/Ct-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh 83 kh.pdf
82/KH-UBND01/06/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp và công bố thông tin thị trường lao động tỉnh Hưng Yên năm 2021 82 kh.pdf