0
519
Theo năm văn bản: Kế hoạch Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 519 văn bản  

65
Show details for Năm 2024Năm 2024
151
Show details for Năm 2023Năm 2023
165
Show details for Năm 2022Năm 2022
128
Hide details for Năm 2021Năm 2021
13
Show details for Tháng 12Tháng 12
11
Show details for Tháng 11Tháng 11
6
Show details for Tháng 10Tháng 10
13
Show details for Tháng 9Tháng 9
8
Hide details for Tháng 8Tháng 8
134/KH-UBND20/08/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch tổ chức thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 134 kh.pdf
133/KH-UBND20/08/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch thực hiện Đề án nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy mạng lưới và cơ chế phối hợp ngành làm công tác dân số và phát triển các cấp trên bàn tỉnh Hưng Yên 133 kh.pdf
132/KH-UBND18/08/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, giới thiệu, quảng bá du lịch tỉnh Hưng yên trên tuyến phố đi bộ tại Hà Nội năm 2021 132 kh.pdf
131/KH-UBND16/08/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v Kế hoạch thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh 131 kh.pdf
130/KH-UBND16/08/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch rà soát, tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, như nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 trên địa bàn tỉnh 130 kh.pdf
126/KH-UBND06/08/2021UBND tỉnh Hưng YênKhảo sát ý kiến đánh giá của người dân đối với công tác quản trị và hành chính công tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 8. KH khảo sát PAPI.pdf
125/KH-UBND05/08/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu thông tin nông thôn mới tỉnh Hưng Yên năm 2021 125 kh.pdf
124/KH-UBND02/08/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021 124 kh.pdf
13
Show details for Tháng 7Tháng 7
19
Show details for Tháng 6Tháng 6
20
Show details for Tháng 5Tháng 5
8
Show details for Tháng 3Tháng 3
8
Show details for Tháng 2Tháng 2
9
Show details for Tháng 1Tháng 1
4
Show details for Năm 2020Năm 2020
6
Show details for Năm 2019Năm 2019
519