0
538
Theo năm văn bản: Kế hoạch Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 538 văn bản  

84
Show details for Năm 2024Năm 2024
151
Show details for Năm 2023Năm 2023
165
Show details for Năm 2022Năm 2022
128
Hide details for Năm 2021Năm 2021
13
Show details for Tháng 12Tháng 12
11
Show details for Tháng 11Tháng 11
6
Show details for Tháng 10Tháng 10
13
Hide details for Tháng 9Tháng 9
152/KH-UBND29/09/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030 152 kh.pdf
151/KH-UBND29/09/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 151 kh.pdf
150/KH-UBND29/09/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch Triển khai Phong trào thi đua đặc biệt " Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" 150 kh.pdf
149/KH-UBND27/09/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch phòng thủ dân sự về ứng phó thảm hoạ cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị Khu công nghiệp, khu dân cư 149 kh.pdf
148/KH-UBND27/09/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 15/6/2021của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX về chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030 148 kh.pdf
146/KH-UBND22/09/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 146 kh.pdf
145/KH-UBND21/09/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v Phương án cung ứng hàng hoá thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân nhằm ứng phó dịch bệnh Covid19 theo từng cấp độ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 145 pa.pdf
144/KH-UBND21/09/2021UBND tỉnh Hưng YênKế hoạch Thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” tỉnh Hưng Yên 144 kh.pdf
143/KH-UBND21/09/2021UBND tỉnh Hưng YênKế hoạch tổ chức Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 143 kh.pdf
142/KH-UBND16/09/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 142 kh.pdf
141/KH-UBND14/09/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch Tổ chức Đại hội thể thục thể thao tỉnh và tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 141 kh.pdf
140/KH-UBND14/09/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 140 kh.pdf
138/KH-UBND10/09/2021UBND tỉnh Hưng YênV/V kế hoạch kiểm tra các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 138 kh.pdf
8
Show details for Tháng 8Tháng 8
13
Show details for Tháng 7Tháng 7
19
Show details for Tháng 6Tháng 6
20
Show details for Tháng 5Tháng 5
8
Show details for Tháng 3Tháng 3
8
Show details for Tháng 2Tháng 2
9
Show details for Tháng 1Tháng 1
4
Show details for Năm 2020Năm 2020
6
Show details for Năm 2019Năm 2019