0
545
Theo năm văn bản: Kế hoạch Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 545 văn bản  

91
Show details for Năm 2024Năm 2024
151
Show details for Năm 2023Năm 2023
165
Show details for Năm 2022Năm 2022
128
Hide details for Năm 2021Năm 2021
13
Show details for Tháng 12Tháng 12
11
Show details for Tháng 11Tháng 11
6
Hide details for Tháng 10Tháng 10
162/KH-UBND27/10/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-Ct/TW ngày 22/11/2014 của Ban bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng sách xã hội: Kết luận số 06/KL/TW ngày 10/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của thủ tướng Chính phủ 162 kh.pdf
161/KH-UBND25/10/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hưng Yên năm 2021 161 kh.pdf
157/KH-UBND15/10/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 157 kh.pdf
156/KH-UBND13/10/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch thực hiện Chiến lược "phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 156 kh.pdf
155/KH-UBND11/10/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến tiêu thụ nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2022 155 kh.pdf
153/KH-UBND07/10/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch triển khai thực hiện Đề án " xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 153 kh.pdf
13
Show details for Tháng 9Tháng 9
8
Show details for Tháng 8Tháng 8
13
Show details for Tháng 7Tháng 7
19
Show details for Tháng 6Tháng 6
20
Show details for Tháng 5Tháng 5
8
Show details for Tháng 3Tháng 3
8
Show details for Tháng 2Tháng 2
9
Show details for Tháng 1Tháng 1
4
Show details for Năm 2020Năm 2020
6
Show details for Năm 2019Năm 2019
545