0
519
Theo năm văn bản: Kế hoạch Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 519 văn bản  

65
Show details for Năm 2024Năm 2024
151
Show details for Năm 2023Năm 2023
165
Show details for Năm 2022Năm 2022
128
Hide details for Năm 2021Năm 2021
13
Show details for Tháng 12Tháng 12
11
Show details for Tháng 11Tháng 11
6
Show details for Tháng 10Tháng 10
13
Show details for Tháng 9Tháng 9
8
Show details for Tháng 8Tháng 8
13
Show details for Tháng 7Tháng 7
19
Show details for Tháng 6Tháng 6
20
Show details for Tháng 5Tháng 5
8
Show details for Tháng 3Tháng 3
8
Hide details for Tháng 2Tháng 2
34/KH-UBND22/02/2021UBND tỉnhv/v kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi bệnh Lở mồn long móng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 34 kh_signed.pdf
29/KH-UBND04/02/2021UBND tỉnhv/v kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính hưng yên năm 2021 29 kh_signed.pdf
25/KH-UBND03/02/2021UBND tỉnhv/v kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCNV ISO 9001:2008 và hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh hưng yên năm 2021 25 kh_signed.pdf
26/KH-UBND03/02/2021UBND tỉnhv/v kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh hưng yên năm 2021 26 KH_signed.pdf
20/KH-UBND02/02/2021UBND tỉnhv/v kế hoạch phát động phòng trào thi đua Tổng điều tra kinh tế vá điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh hưng yên 20 kh_signed.pdf
21/KH-UBND02/02/2021UBND tỉnhv/v kế hoạch nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng yên năm 2021 21 kh_signed.pdf
21 kh.pdf
22/KH-UBND02/02/2021UBND tỉnhv/v kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh hưng yên, giai đoạn 2021-2025 22 kh_signed.pdf
23/KH-UBND02/02/2021UBND tỉnhv/v kế hoạch ứng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước,phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng yên giai đoạn 2021-2025 23 KH_signed.pdf
9
Show details for Tháng 1Tháng 1
4
Show details for Năm 2020Năm 2020
6
Show details for Năm 2019Năm 2019
519