0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2272
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Hide details for Năm 2012Năm 2012
192
Show details for Tháng 9Tháng 9
165
Show details for Tháng 8Tháng 8
170
Show details for Tháng 7Tháng 7
219
Show details for Tháng 6Tháng 6
183
Show details for Tháng 5Tháng 5
178
Show details for Tháng 4Tháng 4
196
Show details for Tháng 3Tháng 3
126
Show details for Tháng 2Tháng 2
199
Hide details for Tháng 12Tháng 12
2183/CV-UBND31/12/2012UBND tỉnhV/v Cấp kinh phí cho sở LĐ-TB-XH để chúc thọ , mừng thọ người cao tuổi và hỗ trợ người nghèo nhân dịp tết nguyên đán Qíu Tỵ năm 2013 2183.pdf
2182/CV-UBND31/12/2012UBND tỉnhV/v V/v Phân bổ nguồn tăng thu NS địa phương năm 2011 2182.pdf
2180/CV-UBND28/12/2012UBND tỉnhV/v Giao bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2012 cho Hội VHNT tỉnh HY 2180.pdf
2179/CV-UBND28/12/2012UBND tỉnh  
2178/CV-UBND28/12/2012UBND tỉnhV/v cung cấp thông tin về chuyên gia trí thức kiều bào làm việc hợp tác tại tỉnh 2178.pdf
2176/CV-UBND28/12/2012UBND tỉnhV/v Đính chính VB 2176.pdf
2174/CV-UBND28/12/2012UBND tỉnhv/v tổng hợp số liệu đầu tư cảu người Việt Nam ở nước ngoài tại tỉnh 2174.pdf
2173/CV-UBND28/12/2012UBND tỉnhV/v báo cáo tình hình nhiễm độc chất độc da cam-dioxin 2173.pdf
2172/CV-UBND28/12/2012UBND tỉnhV/v tham gia ý kiến dự thảo thông tư liên tịch của Bộ Tài chính Bộ công án hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy và chống tội phạm giai đoạn 2012-2015 2172.pdf
2171/CV-UBND28/12/2012UBND tỉnhv/v thi nâng ngạch kiểm dịch viên động thực vât lên kiểm dịch viên chính động thực vật năm 2012 2171.pdf
2170/CV-UBND28/12/2012UBND tỉnhv/v báo cáo nhu cầu thi nâng ngạch các chuyên ngành do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý 2170.pdf
2169/CV-UBND28/12/2012UBND tỉnhv/v báo cáo tổng kết và tham gia ý định hướng sửa đổi luật hôn nhân và gia đình 2169.pdf